ساعات کاری


درمانگاه شبانه روزی زیتون با هدف مشتری مداری و بیمار محوری در کنار فرهنگ ارتقاء مستمر کیفیت آماده ارائه خدمات به بیماران عزیز می باشد


ساعت کاری درمانگاه زیتون در حال حاضر بصورت شبانه روزی میباشدساعات کاری
رزرو وقت ملاقات

تماس با ما

تهران: توبان شهید بابایی-شهرک شهید بهشتی
خیابان نسترن-نبش سروستان سوم

تلفن: ۹۸۲۱۴۰۷۷۳۰۳۹+

ایمیل: info@cliniczeytoon.com

درمانگاه شبانه روزی زیتون