تیم ما

تیم ما

تیم پزشکی متخصص و توانمند درمانگاه شبانه روزی زیتون بصورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات سلامتی و پزشکی شما باشعار “ما مراقب شماییم“ هستند

بهترین کلینک شبانه روزی

مـدیـریـت کلینیک

دکتر خاکسار

درمانگاه شبانه روزی

پــزشک عمــومـی

دکتر نسترن مهرور


پــزشک عمــومـی

دکتر حسین مسا

درمانگاه شبانه روزی

پــزشک عمــومـی

دکتر فهمیده


جراح زنان و زایمان

دکتر خضروی

درمانگاه شبانه روزی

پــزشک عمــومـی

دکتر ضیایی


درمانگاه شبانه روزی

جراح زنان و زایمان

دکتر ابراهیمی


پــزشک عمــومـی

دکتر موسی کاظمی

درمانگاه شبانه روزی

کارشناس روانشناسی

خانم روشن

درمانگاه شبانه روزی

پــزشک عمــومـی

دکتر ماندگار


متخصص قلب و عروق

دکتر تقی پور

درمانگاه شبانه روزی

پــزشک عمــومـی

دکتر عبدالهی


درمانگاه شبانه روزی

کارشناس روانشناسی

خانم حاتمی

درمانگاه شبانه روزی

دکــتـر روانشنـاس

دکتر علیرضا کولیوند

درمانگاه شبانه روزی

پــزشک عمــومـی

دکتر غندالی

درمانگاه شبانه روزی

متخصص پوست و مو

دکتر صالحی

درمانگاه شبانه روزی

متخصص داخلی و غدد

دکتر علی اکبری

درمانگاه شبانه روزی

پــزشـک اطفـــال

دکتر سلگی


تماس با ما

تهران: توبان شهید بابایی-شهرک شهید بهشتی
خیابان نسترن-نبش سروستان سوم

تلفن: ۹۸۲۱۴۰۷۷۳۰۳۹+

ایمیل: info@cliniczeytoon.com

درمانگاه شبانه روزی زیتون