گالری ها


گالری تصاویر


تصاویر مربوط به درمانگاه شبانه روزی زیتون از داخل و بیرون درمانگاه جهت آشنایی بیشتر شما از محیط این درمانگاه میباشد


گالری ویدئو

ویدئوهای درمانگاه شبانه روزی زیتون


داروخانهدندانپزشکیآزمایشگاهاتاق عملتماس با ما

تهران: توبان شهید بابایی-شهرک شهید بهشتی
خیابان نسترن-نبش سروستان سوم

تلفن: ۹۸۲۱۴۰۷۷۳۰۳۹+

ایمیل: info@cliniczeytoon.com

درمانگاه شبانه روزی زیتون