تماس با ما

ارسال یک پیام

لطفا هر گونه انتقاد یا پیشنهاداتی دارید فرم زیر را پر نمایید

تماس با ما

تهران: توبان شهید بابایی-شهرک شهید بهشتی
خیابان نسترن-نبش سروستان سوم

تلفن: ۹۸۲۱۴۰۷۷۳۰۳۹+

ایمیل: info@cliniczeytoon.com

درمانگاه شبانه روزی زیتون