درمانگاه شبانه روزی زیتون


ما مراقب شماییم

درمانگاه شبانه روزی زیتون اکنون باارائه خدمات تشخیصی و درمانی ویژه به عنوان یک مرکز علمی معتبر، در ارائه خدمات پزشکی به مراجعین مطرح است


درمانگاه شبانه روزی شهرک بهشتی

آزمایشگاه


تمام خدمات آزمایشگاهی با تعیین وقت امکان پذیر است
درمانگاه شبانه روزی زیتون

دندانپزشکی


تمام خدمات دنــدانپزشکی با تعیین وقت امـکان پذیر است
درمانگاه شبانه روزی زیتون

پزشکی


تمام خـدمات پــزشکی با تعیـیـن وقـت امـکان پذیر است

تیم پزشکی درمانگاه زیتون

گالری ویدئو

ویدئوهای درمانگاه شبانه روزی زیتون


دندانپزشکی


بیمه های طرف قرارداد


ارسال یک پیام

لطفا هر گونه انتقاد یا پیشنهاداتی دارید فرم زیر را پر نمایید
تماس با ما

تهران: توبان شهید بابایی-شهرک شهید بهشتی
خیابان نسترن-نبش سروستان سوم

تلفن: ۹۸۲۱۴۰۷۷۳۰۳۹+

ایمیل: info@cliniczeytoon.com

درمانگاه شبانه روزی زیتون